Stijging of daling

Heb ik te maken met een stijging of daling in de procenten?

Of u bij het berekenen van procenten te maken hebt met een stijging of daling is vrij makkelijk af te lezen. In de meeste gevallen staat in het in de opdracht beschreven of u te maken hebt met een stijging of daling. Als u bijvoorbeeld korting krijgt op het totaalbedrag, dan hebt u altijd te maken met een daling. Als u bijvoorbeeld rente krijgt op een spaarrekening, dan hebt u altijd te maken met een stijging.

Procenten berekenen

Aflezen aan de stijgingsfactor

Als de stijgingsfactor in de formule hoger is dan 1 (100%), dan hebt u te maken met een stijging. Als de stijgingsfactor onder de 1 is (bijvoorbeeld 0,8), dan hebt u te maken met een daling (in dit voorbeeld een daling van 20%). Het is belangrijk om eerst voor uzelf duidelijk te hebben of u te maken hebt met een stijging of een daling, alvorens u de procenten gaat berekenen.