Procenten berekenen

Wat zijn procenten?

Al vanaf kinds af aan heeft u te maken met het rekenen met procenten, dat is natuurlijk niet voor niets. Het rekenen met procenten gebruikt u in uw dagelijks leven over het algemeen erg vaak, daarom is het belangrijk om deze vaardigheid goed onder de knie te krijgen.

Procenten berekenen

Hoeveel is % van ? Antwoord:


Procenten berekenen is eigenlijk heel logisch, u weet precies hoe het moet als u het enkele keren hebt gedaan. Steeds meer mensen maken gebruik maken een rekenmachine voor het berekenen van procenten, natuurlijk kan dit bij grote getallen erg makkelijk zijn. Nu hebt u uiteraard in lang niet alle gevallen toegang tot een rekenmachine en u wilt toch wel graag weten hoeveel euro u minder hoeft te betalen met de 20% korting sticker op een product in de winkel. Voor het berekenen van procenten zijn een aantal makkelijk methodes beschikbaar, aan de hand van die methodes hoeft u in de meeste simpele gevallen helemaal geen rekenmachine meer te gebruiken.

Procenten berekenen

Voorbeeld 1: Procenten berekenen

Stel u loopt in de winkel en ziet een mooie broek liggen met een prijs van €50, na een nadere blik op het prijskaartje geworpen te hebben blijkt dat u nog een korting krijgt van 20% over het totaalbedrag. Nu wilt u uiteraard wel graag weten hoeveel u bij de kassa moet betalen, gelukkig is dat makkelijk te berekenen. De originele prijs van de broek is €50 en dat staat gelijk aan 100% (het geheel), u wilt weten hoeveel 20% van deze €50 is. Om dit te berekenen moet u het bedrag van €50 eerst delen door 100, de uitkomst hiervan is €0,50. De betekenis hiervan is dat 1% van het originele bedrag €0,50 is. Vervolgens moet u dit bedrag nog vermenigvuldigen met 20 om te weten te komen hoeveel 20% van €50 is. De formule die u hierbij toepast is €0,50 x 20 = €10. U krijgt dus in totaal €10 korting op de totaalprijs van deze broek. Om te bepalen hoeveel u uiteindelijk moet betalen, trekt u de uitkomst van de berekening van de originele prijs af. U moet dus €50-€10 = €40 betalen voor de broek.

Voorbeeld 2: Procenten berekenen

Het bovenstaande voorbeeld kunt u ook op een makkelijkere manier berekenen. De originele vraagprijs is €50 en u wilt graag weten hoeveel u moet betalen als u hierover 20% korting krijgt. De procenten berekenen kan in dit geval ook als volgt: 100% staat gelijk aan het geheel, oftewel aan 1, 20% van 1 is 0,20. De formule om de korting te berekenen als dan dus €50 x 0,80 = €40. Als u 30% korting zou krijgen, dan is de berekening als volgt: €50 x 0,70 = €35.

Voorbeeld 3: Procenten berekenen

Stel u opent een nieuwe spaarrekening bij een bank, over het bedrag dat u op deze rekening stort krijgt u een rentepercentage van 2% per jaar. Stel u zet een bedrag van €2000 gedurende 12 maanden (1 jaar) op deze rekening, hoeveel rente krijgt u dan? Ook dit voorbeeld is gemakkelijk aan de hand van procenten te berekenen. De formule die u in dit geval toe kunt passen is als volgt: €2000 x  0,02 = €40. De betekenis van deze uitkomst is dat u €40 rente krijgt over het bedrag van €2000 dat u gedurende een jaar op de rekening heeft gezet. Als u aan het eind van deze looptijd op de rekening kijkt, dan ziet u daarop een bedrag van (€2000 +  €40) €2040 staan. Stelt dat u een rekening opent met variabele rente, u krijgt de eerste 6 maanden 3% rente en de laatste 6 maanden 4% rente, de totale periode is nog steeds 1 jaar en u stort aan het begin van de periode €2000 op de rekening. U krijgt alleen rente over het originele bedrag, we spreken dus niet over samengestelde rente. Ook deze som is gemakkelijk op te lossen door te rekenen met procenten, namelijk als volgt:

€2000 x 0,03 x ½ = €30
€2000 x 0,04 x ½ - €40

In totaal krijgt u in dit voorbeeld dus (€30 + €40) €70 rente over het geldbedrag van €2000 dat u gedurende een jaar op de rekening hebt gezet.